top of page

Robert Nowakowski

AutoCAD

 

Po kilkuletnich pracach projektowych (od 1992 r.), spędzonych na ręcznym tworzeniu dokumentacji technicznej na desce kreślarskiej, w 1996 r. zakochał się w programie AutoCAD ;-) wykorzystując go w codziennej pracy zawodowej w pracowniach projektowych. Poza doświadczeniem zawodowym systematycznie szkoli się podnosząc ciągle swoje kwalifikacje: 

 

 

 • 1996 r. - przeszedł kurs z zakresu systemu komputerowego wspomagania projektowania CAD w "Ośrodku Badawczo Szkoleniowym Instytutu Maszyn Matematycznych" w Warszawie,

 • 1999 r. - Kurs AutoCAD R14 z zakresu 3D w "Komputerowym Centrum Szkoleniowym WKK" w Warszawie,

 • 2005 r. - Kurs AutoCAD 2004 z zakresu 3D, renderingu i wizualizacji, materiałów i oświetleniaw "Centrum Edukacyjnym COVEX"
  w Warszawie,

 • 2006 r. - Kurs z zakresu programowania AutoCAD'a przeznaczony dla informatyków i administratorów systemów CAD w "Autoryzowanym Centrum Szkoleniowym PROCAD SA" w Warszawie,

 • 2007 r. - Dedykowany kurs AutoCAD z zakresu 3D i wizualizacji oraz nowości wersji 2007 w "Autoryzowanym Centrum Szkoleniowym PROCAD SA" w Warszawie,

 • 2009 r. - Kurs AutoCAD wersji 2010 - I i II stopnia z naciskiem na poznanie nowości wersji w "Autoryzowanym Centrum Szkoleniowym PROCAD SA" w Warszawie,

 • 2010 r. - Kurs AutoCAD wersji 2010 - III stopnia z zakresu 3D w "Autoryzowanym Centrum Szkoleniowym PROCAD SA" w Warszawie,

 • 2010 r. - uzyskał licencję Autodesk Authorized Training Center Instructor  (nr ID: 44853) w "Autoryzowanym Centrum Szkoleniowym PROCAD SA" w Warszawie,

 • 2011 r. - zdał Egzamin AUTOCAD Certified Associate + Certified Professional 2012 w "Autoryzowanym Centrum Szkoleniowym AEC DESIGN Sp. z o.o." w Warszawie. Certyfikat taki posiada 12 osób w Warszawie. Wpis do publicznej bazy danych Autodesk z danymi certyfikowanych specjalistów. Możliwość korzystania z oficjalnego logo certyfikacji Autodesk.

 • 2012 r. - zdał Egzamin AUTOCAD Certified Professional 2013 w "Autoryzowanym Centrum Szkoleniowym ABCAD" w Warszawie.
  Certyfikat taki posiada tylko 5 osób w Warszawie. Wpis do publicznej bazy danych Autodesk z danymi certyfikowanych specjalistów. Możliwość korzystania z oficjalnego logo certyfikacji Autodesk.

 • 2013 r. - zdobył uprawnienia Egzaminatora ECDL CAD Polskiego Towarzystwa Informatycznego w "Autoryzowanym Centrum Szkoleniowym Biś Computers" w KrakowieECDL - European Computer Driving Licence - Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych  (nr ID: PL-ECAD0112).

 • 2013 r. - zdał Egzamin AUTOCAD Certified Professional 2014 w "Autoryzowanym Centrum Szkoleniowym ABCAD" w Warszawie.
  Certyfikat taki posiada tylko 5 osób w Warszawie a 52 w całej Polsce. Wpis do publicznej bazy danych Autodesk z danymi certyfikowanych specjalistów. Możliwość korzystania z oficjalnego logo certyfikacji Autodesk.

 • 2014 r. - Kurs z oprogramowania Sketchup + Kerkythea do trójwymiarowego modelowania obiektów  oraz renderowania wysokiej jakości wizualizacji przy oświetleniu i użyciu materiałówo właściwościach fotorealistycznych.

 • 2014 r. - Kurs z oprogramowania Autodesk Inventor Professional 2015 PL - I st.
  w "Autoryzowanym Centrum Szkoleniowym ABCAD" w Warszawie.

 • 2014 r. - zdał Egzamin AUTOCAD Certified Professional 2015 w "Autoryzowanym Centrum Szkoleniowym ABCAD" w Warszawie.
  Certyfikat taki posiadają tylko 3 osoby w Warszawie a 32 w całej Polsce. Wpis do publicznej bazy danych Autodesk z danymi certyfikowanych specjalistów. Możliwość korzystania z oficjalnego logo certyfikacji Autodesk.

 • 2014 r. - szkolenie z modelowania w technologii BIM z wykorzystaniem skanerów FARO Focus 3D
  organizowane przez Centrum Szkoleniowe PROCAD SA + "TPI" w Warszawie.

 • 2016 r. - szkolenie z prototypowania oraz druku 3D w firmie Harbot w Warszawie.

 • 2017 r. - zdał Egzamin AUTOCAD Certified Professional 2017 - 2020 w "Autoryzowanym Centrum Szkoleniowym ABCAD" w Warszawie.
  Certyfikat taki posiadają tylko 2 osoby w Warszawie. Wpis do publicznej bazy danych Autodesk z danymi certyfikowanych specjalistów.
  Możliwość korzystania z oficjalnego logo certyfikacji Autodesk.

 • 2018 r. - zakłada własne Centrum Egzaminacyjne Autodesk

 • 2022 r. - przechodzi kolejne warsztaty wtajemniczenia projektowania SketchUp oraz  przygotowuje własne materiały szkoleniowe

 

 

W ciągu pracy w wielu małych i dużych, polskich i zagranicznych biurach, korporacjach projektowych, uczestnicząc w wielu szkoleniach i bazując na intensywnym samokształceniu spełnia swoje marzenie pracując w charakterze "CAD Managera, Kierownika ds. sprzętu komputerowego i programów CAD" w dużej angielskiej korporacji projektowej oddział w Polsce Waterman International Polska Sp. z o.o.

 

Obecnie ściśle współpracuje z Silver i Gold Partnerami Autodesk'u - firmami: AECDesign, ABCAD, CADSoft, Procad oraz Europejską Uczelnią Społeczno-Techniczną w Radomiu gdzie prowadzi szkolenia jako licencjonowany  Instruktor oprogramowania AutoCAD.

 

Jako AutoCAD Instruktor przeprowadził ponad 10.700 godzin zegarowych szkoleń z tego oprogramowania dla osób prywatnych, uczelni i firm.

wspinaczka sportowa

 

Jego pasją oprócz AutoCAD'a jest wspinaczka sportowa.

 

Przygodę ze wspinaczką rozpoczął w 1994 r. w polskich skałach na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej:

 

 • 1994 r. - ukończył Kurs Skałkowy,

 • 1996 r. - uzyskał "Kartę Taternika samodzielnego",

 • 2001 r. - zdobył tytuł "Instruktora Sportu",

 • 2002 r. - przeszedł kurs  "Operatora Sztucznych Ścian Wspinaczkowych",

 • 2004 r. - uzyskał państwowe uprawnienia instruktorskie "Instruktora Wspinaczki Sportowej" AWF Warszawa,

 • 2009 r. - zdobył uprawnienia do samodzielnego wykonywania prac przy zastosowaniu technik alpinistycznych przy pracach wysokościowych,

 • 2010 r. - ukończył "Kurs Ekiperski PZA".
  Karta Ekipera uprawnia do osadzania stałej asekuracjiw terenach skalnych oraz do sprawowania okresowej kontroli asekuracji osadzonej na drogach wspinaczkowych,

 • 2013 r. - ukończył "Kurs Lawinowy" - w Tatrach w Dol. Pięciu Stawów Polskich prowadzony przez instruktorów- ratowników TOPR.
  Kurs miał na celu przygotowanie teoretyczne i praktyczne do poruszania się w terenie zagrożonym lawinami oraz nabycie umiejętności pomocnych przy samodzielnej akcji ratowniczej w lawinisku.

 • 2018 r. - został przyjęty w szeregi Grupy Jurajskiej GOPR gdzie obecnie odbywa staż kandydacki,

 • 2021 r. - uzyskał państwowe uprawnienia zawodowe "Instruktora Alpinistycznych Technik Linowych",

 • 2022 r. - uzyskał "Kartę Taternika Jaskiniowego",

 • 2023 r. - uzyskał państwowe uprawnienia zawodowe "Instruktora - Ratownika Parków Linowych" 
  w największym parku linowym w Polsce,

 

Do chwili obecnej przepracował ponad 7.000 godzin zegarowych z młodzieżą, dorosłymi i dziećmi prowadząc zajęcia na sztucznych ścianach wspinaczkowych, bunkrach, w skałach oraz imprezach teambuilding'owych.

 

Oprócz skał polskich wspinał się m.in. na Krymie, Majorce, Grecji (Kalymnos, Leonidio), Chorwacji, Słowacji, Teneryfie oraz w Portugalii.

 

Ściśle współpracuje z firmą Alpextreme budując od podstaw obiekty wspinaczkowe (m.in. Warszawianka, Nowowiejska, jednostka Gromu).

 

 

Jest członkiem:

- Uniwersyteckiego Klubu Alpinistycznego,

- speleologicznego klubu warmińsko-mazurskiego SPELEON,

- Speleoklubu Łódzkiego

ratownictwo medyczne

 

Oprócz szerokich zainteresowań sportowych (wspinaczka, slackline, monocykl - rower jednokołowy, 

rower górski) - jego pasją jest Ratownictwo Medyczne.

Czynnie uczestniczy w szkoleniach i manewrach podwyższając swoje kwalifikacje oraz zdobywając niezbędne uprawnienia:

 

 • 2005 r. - ukończył Szkolenie Podstawowe w Udzielaniu Pomocy w Stanach Nagłych i Wypadkach Drogowych w "Centrum Ratownictwa
  w Warszawie",

 • 2007 r. - Szkolenie z Zakresu Pierwszej Pomocy i Podstaw Ratownictwa w "Centrum Szkolenia Ratownictwa EDU-MED",

 • 2008 r. - uzyskał międzynarodowy certyfikat "Instruktora BLS/AED" Europejskiej Rady Resuscytacji BLS - Basic Life Support - Podstawowe Zabiegi Ratujące Życie, AED - Automated External Defibrilation - Automatyczna Defibrylacja Zewnętrzna, w "Centrum Szkolenia Ratownictwa EDU-MED",

 • 2008 r. - uzyskał tytuł "Ratownika Drogowego" w firmie "EmerMed" ,

 • 2009 r. - ukończył ogólnopolski kursu PHTLS (Prehospital Trauma Life Support) zajmując3 miejsce w symulacjach z postępowania
  w obrażeniach ciała w opiece przedszpitalnej wg wytycznych Amerykańskiego Towarzystwa Techników Ratownictwa Medycznego  
  (The National Association of Emergency Medical Technicians) - REAGO Gdynia.

 • 2009 r. - ukończył kurs  "Pierwszej Pomocy w Górach" w firmie "ADRENALTIKA",

 • 2010 r. - uzyskał międzynarodowy certyfikat EFR "Instruktora - Emergency First Response" w firmie "ADRENALTIKA".

 

 

Emergency First Response z europejską siedzibą w Bristolu (Wielka Brytania) jest jedną z największych i najbardziej rozpoznawalnych światowych organizacji, szkolących w zakresie pierwszej pomocy i ratownictwa. Powstała w USA, aby kursy pomocy przedmedycznej mogły być prowadzone na całym świecie według spójnych, profesjonalnych standardów.

 

Instruktor Emergency First Response posiada międzynarodowe uprawnienia do nauczania i certyfikacji ratowników przedmedycznych
w następujących zakresach:

 • Emergency First Response - Primary Care (Wstępna Pierwsza Pomoc - Resuscytacja Krążeniowo - Oddechowa wraz z zastosowaniem automatycznych defibrylatorów zewnętrznych oraz urazy zagrażające życiu),

 • Emergency First Response - Secondary Care (Drugorzędna Pierwsza Pomoc - inne urazy i zachorowania, które nie zagrażają bezpośrednio życiu),

 • Emergency First Response - Care for Children (Pierwsza Pomoc Dzieciom i Niemowlętom tj. Resuscytacja Krążeniowo - Oddechowa wraz z zastosowaniem automatycznych defibrylatorów zewnętrznych).

 

Instruktor EFR posiada uprawnienia do:

 • samodzielnego organizowania kursów pierwszej pomocy na całym świecie dla dzieci, młodzieży, uczniów i osób dorosłych, m.in.
  w szkołach, na uczelniach, w firmach, zakładach pracy, w klubach sportowych itp.,

 • samodzielnego prowadzenia zajęć bez konieczności zatrudniania Course Directora,

 • oferowania elastycznych pod względem formy kształcenia i ilości godzin programów szkoleniowych,

 • modyfikowania programów kursów według własnej wiedzy, doświadczenia i lokalnych wymogów,

 • egzaminowania uczestników swoich kursów oraz przyznawania absolwentom szkoleń międzynarodowych legitymacji i certyfikatów ratownika przedmedycznego Emergency Responder, które są honorowane na całym świecie.

 

Wszystkie programy i materiały edukacyjne są tworzone w oparciu o standardy postępowania zgodne z protokołami i wskazówkami grupy roboczej Basic Life Support (BLS) międzynarodowego komitetu doradczego International Committee on Resuscitation (ILCOR) reprezentowaną przez największe, uznane globalnie organizacje zajmujące się resuscytacją, m.in.:

 • American Heart Association (AHA),

 • Australia Resuscitation Council (ARC),

 • European Resuscitation Council (ERC),

 • Heart nad Stroke Foudation of Canada (HSFC),

 • New Zeland Resuscitation Council (NZRC),

 • Council of Latin America For Resuscitation (CLAR),

 • Resuscitation Councils of Southern Africa (RCSA).

 

Kursy Emergency First Response są jedynymi kursami rekomendowanymi przez PADI (największą światową organizację kształcącą nurków), jako zalecane do kształcenia nurków ratowników.

 

 

 

 • 2011 r. - ukończył kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP) w firmie "EMERMED" i uzyskał państwowe uprawnienia i tytuł  "RATOWNIKA" SYSTEMU KSRG w myśl ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

 

 

 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa, bezprzyrządowa i przyrządowa, z podaniem tlenu;

 • wykonanie defibrylacji defibrylatorem automatycznym lub półautomatycznym;

 • prowadzenie postępowania w ramach resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych, w tym u kobiet ciężarnych;

 • wykonanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej noworodka lub niemowlęcia z podawaniem tlenu pobieranego przez ratownika z worka samorozprężalnego z rezerwuarem tlenu;

 • stosowanie tlenoterapii biernej;

 • udrażnianie dróg oddechowych za pomocą rękoczynów udrażniających;

 • udrażnianie dróg oddechowych z zastosowaniem rurki ustno-gardłowej, maski krtaniowej i rurki krtaniowej;

 • prowadzenie oddechu zastępczego bezprzyrządowo i przyrządowo, w tym 100 % tlenem;

 • wykonanie badania wstępnego noworodka lub niemowlęcia;

 • posługiwanie się podstawowym sprzętem do prowadzenia sztucznej wentylacji (rurka ustno-gardłowa, urządzenie ssące, worek samorozprężalny, rezerwuar tlenu, maski);

 • tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran;

 • stabilizacja w pozycji zbliżonej do fizjologicznej i unieruchamianie złamań i podejrzeń złamań kości oraz skręceń i zwichnięć stawów;

 • udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy w przypadku obrażeń: głowy, klatki piersiowej, brzucha i miednicy zgodnie z przyjętymi procedurami postępowania;

 • unieruchamianie poszkodowanego z urazem kręgosłupa z wykorzystaniem dostępnego sprzętu unieruchamiającego (np. kamizelka Kendricka, nosze typu deska z pasami mocującymi lub inne);

 • ocena stanu poszkodowanego pod kątem zagrożenia wstrząsem;

 • zabezpieczenie poszkodowanego we wstrząsie zgodnie z procedurą, w tym: opatrzenie obrażeń, zapewnienie komfortu termicznego, zastosowanie tlenoterapii, ułożenie poszkodowanego w pozycji przeciwwstrząsowej klasycznej (lub na noszach - pozycja Trendelenburga), zapewnienie komfortu psychicznego;

 • przeprowadzenie stosownej procedury w przypadku wystąpienia drgawek;

 • przeprowadzenie stosownej procedury w zaburzeniach krążeniowo-oddechowych w stanach nieurazowych;

 • przeprowadzenie stosownej procedury przy zatruciach wziewnych lub pokarmowych;

 • przeprowadzenie stosownej procedury ratowania po podtopieniu (czynności wykonywane w wodzie i po badaniu wstępnym);

 • ochrona przed wychłodzeniem lub przegrzaniem;

 • ewakuacja z miejsca zdarzenia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;

 • wsparcie psychiczne osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;

 • prowadzenie wstępnej segregacji medycznej

 

 

 • 2014 r. - Seminarium "Nowości i trendy w Ratownictwie 2015 r." w firmie "Adrenaltika"
  (zmiany w postępowaniu z poszkodowanym urazowym, nowości i badania w zakresie tamowania masywnych krwotoków, rozbieżności
  w podejściu europejskim i amerykańskim do resuscytacji krążeniowo-oddechowej).

   

 • 2016 r. - uzyskał międzynarodowy certyfikat AHA "Instruktora - American Heart Association" w firmie "MAX HARTER".

 • 2018 r. - został przyjęty w szeregi Grupy Jurajskiej GOPR gdzie obecnie odbywa staż

 • 2018 r. - jest współzałożycielem  stowarzyszenia SOPR - Specjalistyczne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

 • 2019 r. - obronił pracę licencjacką na Europejskiej Uczelni Społeczno Technicznej w Radomiu na wydziale: Zdrowie Publiczne - Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia i posiada kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe w zakresie:

   

 • rozpoznawania biologicznych i środowiskowych uwarunkowań człowieka, demograficznych, społecznych i psychologicznych zagrożeń zdrowia zbiorowości ludzi,

 • monitorowania oceny stanu sanitarno-epidemiologicznego społeczeństwa i środowiska na szczeblu regionalnym,

 • gromadzenia danych o sytuacji zdrowotnej zbiorowości,

 • realizowania programów dotyczących profilaktyki, wdrażania i koordynowania programów oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia,

 • gromadzenia danych dotyczących ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia w środowisku lokalnym,

 • korzystania z fachowego piśmiennictwa obcojęzycznego.

Otrzymane wykształcenie pozwala na podjęcie pracy w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,

 • podejmowania własnej działalności gospodarczej w strukturze usług medycznych, w zakładach opieki społecznej, urzędach administracji państwowej, domach dziecka, ośrodkach resocjalizacji, ośrodkach uzdrowiskowych i rekreacyjnych, firmach i zakładach pracy, w tym w zakładach pracy chronionej, firmach szkoleniowych, ośrodkach oferujących zabiegi SPA, gabinetach odnowy biologicznej, hotelach i ośrodkach wypoczynkowych, placówkach dla przewlekle chorych, zakładach aktywności zawodowej, ośrodkach wsparcia dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, zakładach opieki paliatywnej i hospicjach oraz wszelkich placówkach świadczących pomoc rodzinom i osobom wymagającym pomocy.

Absolwent kończący specjalność Zarządzanie w ochronie zdrowia przygotowany jest do pracy na stanowiskach kierowniczych w zakładach ochrony i opieki zdrowotnej, publicznych i niepublicznych przychodniach a także podejmowania działalności gospodarczej w sektorze usług medycznych.

 

 • 2022 r. - obronił podyplomowe studia na kierunku Przygotowanie Pedagogiczne na Europejskiej Uczelni Społeczno Technicznej w Radomiu

 • 2022 r. - uzyskał uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi na specjalistycznym kursie w Toruniu 

 

Jako Instruktor przeprowadził już ponad 2.600 godzin zegarowych szkoleń z pierwszej pomocy przedmedycznej i ppoż dla osób prywatnych
i firm.

 

 

Jest członkiem:

- Europejskiej Rady Resuscytacji

- Polskiej Rady Resuscytacji

- Emergency First Response

- American Heart Association

- GOPR

straż pożarna

 

Od 2007 r. jest członkiem Grupy Ratownictwa Specjalistycznego Ochotniczej Straży Pożarnej

 • 2007/08 r. - odbył wiele szkoleń i manewrów specjalistycznych  na terenie całego kraju,

 • 2009 r. - przeszedł szkolenie z obsługi aparatów powietrznych Pro-Pak SCOTT,

 • 2009 r. - uzyskał państwowe uprawnienia zawodowe „Inspektora Ochrony P.POŻ.” 
  Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie,

 • 2010 r. - przeszedł szkolenie z posługiwania się aparatami powietrznymi firmy AUER,

 • 2011 r. - 2016 r. - zdobył uprawnienia do wykonywania czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym określonych
  w par. 2 ust. 1 pkt 2 oraz pkt 6 rozporządzenia MSWiA w sprawie kierowania ruchem drogowym z dnia 06 lipca 2010 r. 
  (Dz.U. z 2010 r. Nr 123 poz. 840),

 • 2012 r. - przeszedł szkolenie z zakresu instalacji oraz obsługi Aparatów Gaśniczych AGC Master i AGC Slave jako system do gaszenia szaf serwerowych w Firmie AGC Systems Sp. z o.o.,

 • 2016 r. - przeszedł szkolenie specjalistyczne z zakresu Ratownictwa z Kolei Linowych,

 • do 2020 r. - posiada Pozwolenie radiowe na pracę w sieci radiokomunikacyjnej NAVCOMM jako użytkownik przenośnej radiostacji serii TK-750MKII - pracującą w paśmie 2m (136-174MHz) na kanale radiowym: VHF – 157,9625 MHz z maksymalną mocą 5W i odstępem międzykanałowym 12,5kHz.

 • od 2019 r. - posiada aktualne badania psychotechniczne uprawniające do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi,

 • 2023 r. - uzyskał uprawnienia "Młodszego Ratownika Wysokościowego KSRG",

 

 

Jest członkiem:

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieliszewie.

 

bottom of page