ratownictwo medyczne

KPP 06
KPP 06

press to zoom
PLAKAT DZIECI
PLAKAT DZIECI

press to zoom
deska rat.jpg
deska rat.jpg

press to zoom
KPP 06
KPP 06

press to zoom
1/7

" Na miejscu wypadku znalazło się czterech świadków: Każdy, Ktoś, Ktokolwiek i Nikt.

Trzeba było wykonać bardzo ważną pracę i Każdy został o to poproszony.

Każdy był pewien, że Ktoś to zrobi. Ktokolwiek mógł to zrobić, ale Nikt tego nie zrobił.

Ktoś zezłościł się z tego powodu, ponieważ było to powinnością Każdego.

Każdy myślał, że Ktokolwiek mógł to zrobić, ale żadnemu z nich nie przyszło do głowy,

że Nikt tego nie zrobi. Skończyło się na tym, że Każdy obwiniał Kogoś za to,

że Nikt nie zrobił tego, co mógł zrobić Ktokolwiek."

 

zapobiegamy takim sytuacjom

 

 

Instructor ID: EFR5215
Instructor ID: 10160512372
dyplom licencjat.jpg

UCZYMY RATOWAĆ prowadząc szkolenia  z udzielania PIERWSZEJ POMOCY MEDYCZNEJ
BLS, BLS/AED, Emergency First Response i szkolenia dedykowne

 

  • BLS - Basic Life Support - Podstawowe Zabiegi Ratujące Życie,

  • AED - Automated External Defibrilation - Automatyczna Defibrylacja Zewnętrzna,

  • Emergency First Response - "szybkie reagowanie w nagłej potrzebie"

 

 

Kilkugodzinny (od 4 do 7 godzin) kurs (BLS) przeznaczony dla osób niezwiązanych zawodowo z ratownictwem i medycyną, chcących zdobyć wiedzę i umiejętności ratowania osób, w nagłych wypadkach: drogowych, sportowych, zasłabnięciach, zadławieniach, wstrząsach, zawałach, czy osób, które doznały nagłego zatrzymania krążenia z wykorzystaniem automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED).

 

Kurs skierowany jest dla wszystkich: zarówno do dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych.

Obejmuje wykłady, pokazy oraz głównie ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem fantomów do resuscytacji oraz automatycznych defibrylatorów zewnętrznych renomowanych firm.

 

 

SZKOLIMY WG NAJNOWSZYCH WYTYCZNYCH:    EFR / ERC / AHA  / KSRG

obowiązujących od  2020 do 2025 r.
 

 

kusieta 01 marzec 2017
kusieta 05 marzec 2017
kusieta 09 marzec 2017
kusieta 04 marzec 2017
kusieta 02 marzec 2017
kusieta 03 marzec 2017
kusieta 11 marzec 2017
kusieta 10 marzec 2017
kusieta 12 marzec 2017
kusieta 06 marzec 2017
kusieta 14 marzec 2017
kusieta 07 marzec 2017
kusieta 08 marzec 2017

Koniecznie weź udział w naszych zaawansowanych szkoleniach udzielania pierwszej pomocy medycznej "Search and Rescue" w terenie trudno dostępnym jak jaskinie czy wysokie skały.
 

Pogoda, pora roku, godzina nie jest tutaj wyznacznikiem. Działamy w każdych warunkach.

POZNAJ NAJNOWSZE  PROCEDURY RATOWNICZE Z ZAKRESU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY MEDYCZNEJ W KRAJOWYM SYSTEMIE RATOWNICZO - GAŚNICZYM KOMENDY GŁÓWNEJPAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ KRAJOWEGO CENTRUM KOORDYNACJI RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI ORAZ BIURA SZKOLEŃ

 

 

KSRG.png

Zobacz  INTERAKTYWNY FILM i sprawdź czy poradziłbyś sobie w sytuacji, gdy staniesz się świadkiem
NAGŁEGO ZATRZYMANIA KRĄŻENIA

Film jest oparty na rekomendacjach Europejskiej Rady Resuscytacji w zakresie prawidłowego udzielania pierwszej pomocy w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia. Widz dzięki serii prostych ćwiczeń może prześledzić krok po kroku, w jaki sposób prawidłowo ocenić stan poszkodowanego i udzielić mu pierwszej pomocy, wykonując uciśnięcia klatki piersiowej, oddechy ratownicze oraz używając automatycznego defibrylatora (AED).        Źródło: https://www.szkolenia-bhp24.pl/nagle-zatrzymanie-krazenia

 

USTAWA O PAŃSTWOWYM RATOWNICTWIE MEDYCZNYM

Dz.U. 06.191.1410 – z dnia 20 października 2006 r.

 

Rozdz. 1 art. 4.

 

Kto zauważy osobę lub osoby znajdujące się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego lub jest świadkiem zdarzenia powodującego taki stan, w miarę posiadanych możliwości i umiejętności, ma obowiązek niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do skutecznego powiadomienia o tym zdarzeniu podmiotów ustawowo powołanych do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

 

 

Rozdz. 1 art. 5.

 

1. Osoba udzielająca pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz podejmująca medyczne czynności ratunkowe korzysta z ochrony przewidzianej w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) dla funkcjonariuszy publicznych.

 

2. Osoba, o której mowa w ust. 1, może poświęcić dobra osobiste innej osoby, inne niż życie lub zdrowie, a także dobra majątkowe w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia osoby znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

KODEKS KARNY Dz.U. Nr 88,  poz. 553, z późn. zm.

 

Art. 162.

§ 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej.