top of page

ochrona PPOŻ

Każde szkolenie przeciwpożarowe prowadzone przez naszą firmę jest ściśle dopasowane do standardów i warunków ppoż obiektu Klienta, każdorazowo oparte na wcześniejszej wizji lokalnej bądź materiałach i informacjach dostarczonych przez Klienta przed szkoleniem.

Kurs prowadzony jest w bardzo ciekawy, dynamiczny sposób przez strażaka-ratownika, inspektora ochrony przeciwpożarowej, z przedstawieniem aktualnie posiadanego przez Klienta sprzętu ppoż. oraz nowinek technicznych.
Unikamy wdawania się w szczegóły przepisów prawnych, o których możesz dowiedzieć się wszystkiego w wolnej chwili z naszego skryptu.

W ciągi  2 godzin szkolenia (w zależności od wybranego pakietu) chcemy zainteresować, może nawet przestraszyć, uświadomić wszystkich o realnych zagrożeniach jakie niesie za sobą powstanie pożaru w domu czy w miejscu pracy.
 

Czy wiedziałeś, że:

 • nawet w ciągu kilkudziesięciu sekund spłonie cały Twój pokój a całe mieszkanie w ciągu kilku minut, gdzie temperatura osiągnie wartość ponad 600 stopni Celsjusza

 • zatrucie tlenkiem węgla związane jest z faktem, że łączy się on z hemoglobiną 250 razy szybciej niż tlen, przez co blokuje rozprowadzanie tlenu w organizmie przez krew?

 

Tych i wiele innych ciekawych informacji dowiesz się na naszych szkoleniach.

 

 

Poznasz m.in.:

 • Zasady ogólne, przepisy przeciwpożarowe

 • Opracowania wewnętrzne – instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

 • Zasady odpowiedzialności za stan bezpieczeństwa pożarowego

 • Obowiązki użytkowników obiektu na wypadek powstania pożaru

 • Charakterystyka występujących zagrożeń (w tym własności materiałów palnych)

 • Zapobieganie pożarom

 • Przyczyny powstawania pożarów

 • Możliwości rozprzestrzeniania dymu i ognia z uwzględnieniem zastosowanych w obiekcie zabezpieczeń

 • Czynności zabronione

 • Drogi ewakuacyjne

 • Urządzenia przeciwpożarowe mające wpływ na sytuację pożarową lub warunki ewakuacji – 
  zasady i sposoby użycia (uruchomienia) hydrantów wewnętrznych
  oraz innych urządzeń przeciwpożarowych, rozmieszczenie hydrantów wewnętrznych
  oraz elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi

 • Oświetlenie ewakuacyjne

 • Gaśnice - przeznaczenie i sposób działania

 • Grupy pożarów

 • Oznakowanie ewakuacyjne i bezpieczeństwa

 • Sposoby postępowania na wypadek pożaru

 • Zasady prowadzenia ewakuacji

 • Zachowanie w pomieszczeniach zadymionych

 • Zasady gaszenia odzieży na człowieku

 • Nowoczesne wyposażenie i techniki gaśnicze

 • i wiele innych

ochrona ppoz.png

Opłata za kurs obejmuje: opiekę instruktorską, szkolenie, wyposażenie w niezbędny atestowany sprzęt przeciwpożarowy (gaśnice, koc gaśniczy) jak również po pozytywnym zaliczeniu testu końcowego odpowiedni Certyfikat.

Dla osób zainteresowanych poszerzeniem przekazywanej wiedzy możliwość zakupienia skryptu.

 

Dla Państwa wygody zajęcia prowadzimy u Państwa w biurze tam, gdzie podczas codziennej pracy mogą wydarzyć się ew. wypadki. Niemniej zajęcia możemy przeprowadzić w dowolnej lokalizacji wskazanej przez Klienta.

 

Na terenie Warszawy koszt dojazdu naszych instruktorów GRATIS.

W celu zorganizowania praktycznych zajęć z gaszenia kontrolowanego pożaru niezbędne będzie odpowiednie / bezpieczne miejsce na świeżym powietrzu.

poj uprz.jpeg

Uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi

bottom of page