cennik szkoleń

szkolenie podstawowe   (120 min.)
ćwiczenia praktyczne z gaszenia kontrolowanego pożaru samochodowymi gaśnicami proszkowymi typu A, B, C

 

W celu zorganizowania praktycznych zajęć z gaszenia kontrolowanego pożaru niezbędne będzie odpowiednie / bezpieczne miejsce na świeżym powietrzu.

 

pomiar urządzeniem laserowym temperatury płomienia
w różnych fazach rozwoju "pożaru"
 
porozumiewanie się zespołów za pomocą łączności radiowej, test orientacji w terenie, nauka podawania zwięzłych, rzeczowych komunikatów,
kurs dedykowany oraz rozszerzenia materiałów
(pozoracje, gry zespołowe, nauka odczytywania tablic ADR, itp.)

Cena ............................................... 150,-  zł. / os.

 

 

Cena ...............................................   100,-  zł. / os.

 

 

Cena ............................................... do uzgodnienia,-  zł. / os.

 

 

 

 

Opłata za kurs obejmuje: opiekę instruktorską, szkolenie, wyposażenie w niezbędny atestowany sprzęt przeciwpożarowy (gaśnice, koc gaśniczy)
jak również po pozytywnym zaliczeniu testu końcowego odpowiedni Certyfikat.

 

Dla Państwa wygody zajęcia prowadzimy u Państwa w biurze tam, gdzie podczas codziennej pracy mogą wydarzyć się ew. wypadki, w miejscu zatrudnienia pracowników,
niemniej zajęcia możemy przeprowadzić w dowolnej lokalizacji wskazanej przez Klienta.

 

 

 

UWAGA:

 

Wszystkie ceny są cenami Brutto.

Firma IZONE nie jest płatnikiem podatku VAT.

Na terenie Warszawy dojazd do Klienta GRATIS