programy szkoleń

Zapoznaj się z ofertą naszych szkoleń i wybierz najlepszą dla siebie.

PRZYJDŹ ZAPOZNAJ SIĘ ZE ZMIANAMI, PRZYPOMNIJ SOBIE ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY,
ODNÓW SWÓJ CERTYFIKAT !

 

Przykładowy program kursu BLS/AED oraz podstaw ratownictwa urazowego:

 • prawne zasady udzielania pierwszej pomocy,

 • zasady bezpieczeństwa w trakcie udzielania pierwszej pomocy,

 • łańcuch przeżycia,

 • rozpoznanie poszkodowanego w stanie zagrożenia życia,

 • poszkodowany oddychający i nieoddychający,

 • pozycja bezpieczna, przeciwwstrząsowa, siedząca, leżąca ze zgiętymi nogami, zastana,

 • wywiad SAMPLE,

 • podstawowe zabiegi resuscytacyjne BLS u osób dorosłych, dzieci i niemowląt,

 • uciskanie klatki piersiowej,

 • oddechy ratownicze,

 • obsługa automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED.

 

Możliwe jest również rozszerzenie materiału o elementy ratownictwa urazowego czy drogowego jak np:

 • zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu znajdującemu się w samochodzie,

 • schemat postępowania w ratownictwie drogowym,

 • zagrożenia dla ratownika i dla poszkodowanego,

 • bezpieczne wyciąganie poszkodowanego z samochodu - kiedy wyciągamy a kiedy nie,

 • krwotoki, zakładanie opatrunków (m.in. bandażowanie, użycie chusty trójkątnej, codofixu),

 • wstrząs,

 • zadławienia,

 • i inne.

 

Maksymalna efektywna ilość uczestników w grupie = 6 - 8 osób / 1 instruktora podczas ćwiczeń.

Ocena kursantów przebiega w sposób ciągły podczas całego czasu trwania kursu.

Po pozytywnym zaliczeniu kursu - Kursanci otrzymują stosowne zaświadczenie ważne 2 lata od daty wystawienia.

 

Zajęcia prowadzą licencjonowani Instruktorzy EFR, ERC, AHA Ratownicy Medyczni, GOPR, WOPR
oraz Strażacy Ratownicy KSRG
.

 

Wszystkie programy i materiały edukacyjne są tworzone w oparciu o standardy postępowania zgodne z protokołami i wskazówkami grupy roboczej Basic Life Support (BLS) międzynarodowego komitetu doradczego International Committee on Resuscitation (ILCOR) reprezentowaną przez największe, uznane globalnie organizacje zajmujące się resuscytacją, m.in.:

 • American Heart Association (AHA),

 • Australia Resuscitation Council (ARC),

 • European Resuscitation Council (ERC),

 • Heart nad Stroke Foudation of Canada (HSFC),

 • New Zeland Resuscitation Council (NZRC),

 • Council of Latin America For Resuscitation (CLAR),

 • Resuscitation Councils of Southern Africa (RCSA).

 

 

Kończąc kurs Pierwszej pomocy w naszej firmie oparty na powyższych programach otrzymasz, oprócz Certyfikatu potwierdzającego zdobytą przez siebie wiedzę,
również Kartę Ratownika Przedmedycznego / ICE - In Case of Emergency z nowymi wytycznymi BLS/AED 2020 roku.

 

UWAGA PRACODAWCY !!!  

 

Czy wiecie, że rocznie w Polsce dochodzi do 85.000 wypadków przy pracy ?

 

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu Pracy, Pracodawcy zobowiązani są do wyznaczenia w miejscu pracy osób odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy medycznej.

 

Zgodnie z ustawą nowelizującą Kodeks Pracy (Dziennik Ustaw z 07 maja 2009 Nr 223 poz. 1460), każdy pracodawca ma obowiązek wyznaczyć pracowników odpowiedzialnych za ochronę przeciwpożarową, ewakuację i udzielenie pierwszej pomocy oraz zapewnić niezbędne do tego środki.Kodeks Pracy, art. 209(1) § 1.

 

 

Pracodawca jest obowiązany:

 

1) zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, gaszenia pożaru i ewakuacji pracowników,

 

2) wyznaczyć pracowników do:   

a) udzielania pierwszej pomocy,   

b) wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej,

 

3) zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

 

Wychodzimy naprzeciw tym wymaganiom dostosowując program zajęć indywidualnie do potrzeb Klienta wprowadzając takie elementy szkolenia.

UWAGA KIEROWCY !!!

 

Jeśli jesteś doświadczonym kierowcą a chciałbyś przypomnieć sobie zagadnienia dotyczące udzielania pierwszej pomocy dedykowane do kierowców lub może jesteś świeżo po kursie prawa jazdy na, którym  zajęcia z pierwszej pomocy ograniczyły się tylko do lakonicznych wykładów (może nawet wg starych jeszcze wytycznych lub po prostu ktoś puścił Wam tylko jakiś film dot. pierwszej pomocy ) :-( - skontaktuj się z nami.

 

U nas w praktyce zapoznasz się z najnowszymi algorytmami postępowania w trudnych sytuacjach drogowych.

Dla Państwa wygody wszystkie zajęcia prowadzimy u Państwa w biurze tam, gdzie podczas codziennej pracy mogą wydarzyć się ew. wypadki.

Zajęcia możemy przeprowadzić w dowolnej lokalizacji wskazanej przez Klienta.

Na terenie Warszawy koszt dojazdu naszych instruktorów GRATIS.

 

Opłata za kurs obejmuje: opiekę instruktorską, szkolenie, wyposażenie w niezbędny atestowany sprzęt szkoleniowy (fantomy, AED, apteczki i inny sprzęt ratunkowy, materiały opatrunkowe, rękawiczki, maseczki itd, itp.), jak również po pozytywnym zaliczeniu szkolenia odpowiedni Certyfikat oraz Kartę ICE.

ŚCIĄGNIJ PLAKAT I DOWIEDZ SIĘ CZEGO NAUCZYSZ SIĘ NA NASZYCH KURSACH

plakat kursu medycznego dorośli.jpg
plakat kursu medycznego - dzieci.jpg

KURS DLA OSÓB DOROSŁYCH oraz DZIECI W PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH