Robert Siwek

AutoCAD

 

Pasjonat AutoCAD’a z ponad 20 letnim doświadczeniem w pracy z tym programem w wielu pracowniach architektonicznych przy wykonywaniu projektów architektoniczno-budowlanych i branżowych. 

 

Swoją przygodę z AutoCAD’em rozpoczął  w maju 1992 r. jeszcze na DOS’owej platformie w wersji R11. 

Jest otwarty na nowe pomysły i wyzwania, ciągle aktualizując swoją wiedzę na temat nowych wersji programu.

 

Nabyte doświadczenie pozwoliło mu wprowadzać standardy i usprawniać pracę pracowni, w których pracował.

Opracowywał dziesiątki projektów dla polskich i zagranicznych inwestorów.

 

Płynnie porusza się w przestrzeni 2D i 3D wykonując wizualizacje wnętrz na wielu platformach programowych w tym głównie AutoCAD + Accurender oraz SketchUp.

 

W 2012 r. prowadził  Kursy AutoCAD - I i II stopnia jako staż instruktorski w "Autoryzowanym Centrum Szkoleniowym PROCAD SA" w Warszawie,

ratownictwo medyczne

 

Oprócz szerokich zainteresowań branżą komputerową swój wolny czas poświęca na realizację i poszerzanie wiedzy z dziedziny Ratownictwa Medycznego:

 

 • 2011 r. - przeszedł szkolenie z zakresu Pierwszej Pomocy BLS/AED i Podstaw Ratownictwa Drogowego w "IZONE - TRAINING CENTRE",

 • 2012 r. - ukończył kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP) w WOJEWÓDZKIM OŚRODKU RUCHU DROGOWEGO w Warszawie.

 

Zdobył uprawnienia do wykonywania zabiegów:

 

 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa, bezprzyrządowa i przyrządowa, z podaniem tlenu;

 • wykonanie defibrylacji defibrylatorem automatycznym lub półautomatycznym;

 • prowadzenie postępowania w ramach resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych, w tym u kobiet ciężarnych;

 • wykonanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej noworodka lub niemowlęcia z podawaniem tlenu pobieranego przez ratownika z worka samorozprężalnego z rezerwuarem tlenu;

 • stosowanie tlenoterapii biernej;

 • udrażnianie dróg oddechowych za pomocą rękoczynów udrażniających;

 • udrażnianie dróg oddechowych z zastosowaniem rurki ustno-gardłowej, maski krtaniowej i rurki krtaniowej;

 • prowadzenie oddechu zastępczego bezprzyrządowo i przyrządowo, w tym 100 % tlenem;

 • wykonanie badania wstępnego noworodka lub niemowlęcia;

 • posługiwanie się podstawowym sprzętem do prowadzenia sztucznej wentylacji (rurka ustno-gardłowa, urządzenie ssące, worek samorozprężalny, rezerwuar tlenu, maski);

 • tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran;

 • stabilizacja w pozycji zbliżonej do fizjologicznej i unieruchamianie złamań i podejrzeń złamań kości oraz skręceń i zwichnięć stawów;

 • udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy w przypadku obrażeń: głowy, klatki piersiowej, brzucha i miednicy zgodnie z przyjętymi procedurami postępowania;

 • unieruchamianie poszkodowanego z urazem kręgosłupa z wykorzystaniem dostępnego sprzętu unieruchamiającego (np. kamizelka Kendricka, nosze typu deska z pasami mocującymi lub inne);

 • ocena stanu poszkodowanego pod kątem zagrożenia wstrząsem;

 • zabezpieczenie poszkodowanego we wstrząsie zgodnie z procedurą, w tym: opatrzenie obrażeń, zapewnienie komfortu termicznego, zastosowanie tlenoterapii, ułożenie poszkodowanego w pozycji przeciwwstrząsowej klasycznej (lub na noszach - pozycja Trendelenburga), zapewnienie komfortu psychicznego;

 • przeprowadzenie stosownej procedury w przypadku wystąpienia drgawek;

 • przeprowadzenie stosownej procedury w zaburzeniach krążeniowo-oddechowych w stanach nieurazowych;

 • przeprowadzenie stosownej procedury przy zatruciach wziewnych lub pokarmowych;

 • przeprowadzenie stosownej procedury ratowania po podtopieniu (czynności wykonywane w wodzie i po badaniu wstępnym);

 • ochrona przed wychłodzeniem lub przegrzaniem;

 • ewakuacja z miejsca zdarzenia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;

 • wsparcie psychiczne osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;

 • prowadzenie wstępnej segregacji medycznej