Robert Meller

ratownictwo medyczne

 

 • 2007 r. - ukończył Szkolenie z Zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej w "Centrum Szkolenia Ratownictwa EDU-MED",

 • 2010 r. - ukończył Szkolenie z Zakresu Pierwszej Pomocy BLS/AED i Podstaw Ratownictwa Drogowego w "IZONE - TRAINING CENTRE",

 • 2011 r.  - uzyskał międzynarodowy certyfikat "Instruktora EFR - Emergency First Response" w firmie "ADRENALTIKA",

 

Instruktor EFR posiada uprawnienia do:

 • samodzielnego organizowania kursów pierwszej pomocy na całym świecie dla dzieci, młodzieży, uczniów i osób dorosłych, m.in. w szkołach, na uczelniach, w firmach, zakładach pracy, w klubach sportowych itp.,

 • samodzielnego prowadzenia zajęć bez konieczności zatrudniania Course Directora,

 • oferowania elastycznych pod względem formy kształcenia i ilości godzin programów szkoleniowych,

 • modyfikowania programów kursów według własnej wiedzy, doświadczenia i lokalnych wymogów,

 • egzaminowania uczestników swoich kursów oraz przyznawania absolwentom szkoleń międzynarodowych legitymacji i certyfikatów ratownika przedmedycznego Emergency Responder, które są honorowane na całym świecie.

 • Wszystkie programy i materiały edukacyjne są tworzone w oparciu o standardy postępowania zgodne z protokołami i wskazówkami grupy roboczej Basic Life Support (BLS) międzynarodowego komitetu doradczego International Committee on Resuscitation (ILCOR) reprezentowaną przez największe, uznane globalnie organizacje zajmujące się resuscytacją, m.in.:

 • American Heart Association (AHA),

 • Australia Resuscitation Council (ARC),

 • European Resuscitation Council (ERC),

 • Heart nad Stroke Foudation of Canada (HSFC),

 • New Zeland Resuscitation Council (NZRC),

 • Council of Latin America For Resuscitation (CLAR),

 • Resuscitation Councils of Southern Africa (RCSA).

 

Kursy Emergency First Response są jedynymi kursami rekomendowanymi przez PADI (największą światową organizację kształcącą nurków), jako zalecane do kształcenia nurków ratowników.

 

 

 • 2012 r. - przeszedł szkolenie z zakresu instalacji oraz obsługi Aparatów Gaśniczych AGC Master i AGC Slave jako system do gaszenia szaf serwerowych w Firmie AGC Systems Sp. z o.o.

 

 

 

Jest członkiem:

- Emergency First Response

 

 

 

Aktywnie szkoli w zakresie podstawowej pierwszej pomocy przedmedycznej, pierwszej pomocy dzieciom i niemowlętom, ratownictwa drogowego i innych zagadnień.