Piotr Motyka

ratownictwo medyczne

 

Od 17 lat rozszerza i pogłębia swoją wiedzę z zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej.

 

 • od 1995 do 2000 r. - działalność w Polskim Czerwonym Krzyżu, liczne szkolenia:
  - Podstawowy Pierwszej Pomocy
  - Zaawansowany Kurs Pierwszej Pomocy
  - Kurs Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK,

 • Kapitan Zespołu: Dwukrotnie 1 miejsce woj. Mazowieckiego w Zawadach Drużyn Ratowniczych PCK, 9 i 11 miejsce w Polsce w Zawodach Drużyn Ratowniczych PCK,

 • od 1997do 1999 r. - Liczne działania w zakresie obstawy medycznej imprez masowych, prowadzenia szkoleń, a także bezpośredniej pomocy ofiarom powodzi i klęsk żywiołowych,

 • od 2000 r. do dziś ukończył: 
  Emergency First Response - Primary Care (Wstępna Pierwsza Pomoc - Resuscytacja Krążeniowo - Oddechowa wraz z zastosowaniem automatycznych defibrylatorów zewnętrznych oraz urazy zagrażające życiu)
  Emergency First Response - Secondary Care (Drugorzędna Pierwsza Pomoc - inne urazy i zachorowania, które nie zagrażają bezpośrednio życiu),
  Emergency First Response - Care for Children (Pierwsza Pomoc Dzieciom i Niemowlętom tj. Resuscytacja Krążeniowo - Oddechowa wraz
  z zastosowaniem automatycznych defibrylatorów zewnętrznych).

 • Pierwsza Pomoc w górach - zaawansowany trening ratowniczy z elementami wspinaczki, praktyczne warsztaty z udziałem profesjonalnych ratowników górskich i wysokościowych.

 • od 2011 r. - Międzynarodowy Instruktor EFR

 

Instruktor EFR posiada uprawnienia do:

 • samodzielnego organizowania kursów pierwszej pomocy na całym świecie dla dzieci, młodzieży, uczniów i osób dorosłych, m.in. w szkołach, na uczelniach, w firmach, zakładach pracy, w klubach sportowych itp.,

 • samodzielnego prowadzenia zajęć bez konieczności zatrudniania Course Directora,

 • oferowania elastycznych pod względem formy kształcenia i ilości godzin programów szkoleniowych,

 • modyfikowania programów kursów według własnej wiedzy, doświadczenia i lokalnych wymogów,

 • egzaminowania uczestników swoich kursów oraz przyznawania absolwentom szkoleń międzynarodowych legitymacji i certyfikatów ratownika przedmedycznego Emergency Responder, które są honorowane na całym świecie.

 • Wszystkie programy i materiały edukacyjne są tworzone w oparciu o standardy postępowania zgodne z protokołami i wskazówkami grupy roboczej Basic Life Support (BLS) międzynarodowego komitetu doradczego International Committee on Resuscitation (ILCOR) reprezentowaną przez największe, uznane globalnie organizacje zajmujące się resuscytacją, m.in.:

 • American Heart Association (AHA),

 • Australia Resuscitation Council (ARC),

 • European Resuscitation Council (ERC),

 • Heart nad Stroke Foudation of Canada (HSFC),

 • New Zeland Resuscitation Council (NZRC),

 • Council of Latin America For Resuscitation (CLAR),

 • Resuscitation Councils of Southern Africa (RCSA).

 

Kursy Emergency First Response są jedynymi kursami rekomendowanymi przez PADI (największą światową organizację kształcącą nurków),
jako zalecane do kształcenia nurków ratowników.

 

Aktywnie szkoli w zakresie podstawowej pierwszej pomocy przedmedycznej, pierwszej pomocy dzieciom i niemowlętom, ratownictwa drogowego i innych zagadnień.

 

Aktywny motocyklista od 2000 r. 

Członek i jeden z założycieli Polskiego Stowarzyszenia Motocyklistów.

W latach 2010-2012 r. kierował projektem "Ratuj Życie" - cykl szkoleń z pierwszej pomocy kierowany szczególnie do motocyklistów
i sympatyków 2 kółek.

 

Ogromny fan wielu dziedzin sportu, najchętniej wszystkich z "deską": snowboard, wakeboard, windsurfing i wiele innych ;)