Jerzy Lewandowski

wspinaczka i alpinizm przemysłowy

 

Od lat pracuje przy wszelkiego rodzaju pracach alpinistycznych poprzez imprezy teambuildingowe, parki linowe, budowy ścian wspinaczkowych, czy prace alpinistyczne na obiektach przemysłowych o każdej porze roku: zbijanie tynków, sopli, zawieszanie reklam, ochrony przeciw ptakom, odśnieżanie dachów i terenów trudnodostępnych, mycie szyb i prace na elewacjach budynków. 

 • 2003 r. - kurs wspinaczki na sztucznej ścianie,

 • 2005 r. - kurs skałkowy,

 • 2005 r. - uzyskał "Kartę Taternika",

 • 2006 r. - uprawnienia do samodzielnego wykonywania prac przy zastosowaniu technik alpinistycznych przy pracach wysokościowych,

 • 2011 r. - uzyskał kwalifikacje "Operatora Sztucznych Ścian Wspinaczkowych" w "Szkole Alpinizmu - ALP EXTREME"
  Nabyta wiedza i doświadczenie pozwalają na samodzielne prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na sztucznych obiektach wspinaczkowych,

 

Ściśle współpracuje z firmą Alpextreme budując od podstaw obiekty wspinaczkowe (m.in. Warszawianka, Nowowiejska, jednostka Grom, Arena "Makak" w Warszawie).

 

ratownictwo medyczne

 

 • 2012 r. - ukończył kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP) w WOJEWÓDZKIM OŚRODKU RUCHU DROGOWEGO w Warszawie oraz zdobył uprawnienia Ratownika do wykonywania zabiegów:

 

 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa, bezprzyrządowa i przyrządowa, z podaniem tlenu;

 • wykonanie defibrylacji defibrylatorem automatycznym lub półautomatycznym;

 • prowadzenie postępowania w ramach resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych, w tym u kobiet ciężarnych;

 • wykonanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej noworodka lub niemowlęcia z podawaniem tlenu pobieranego przez ratownika z worka samorozprężalnego z rezerwuarem tlenu;

 • stosowanie tlenoterapii biernej;

 • udrażnianie dróg oddechowych za pomocą rękoczynów udrażniających;

 • udrażnianie dróg oddechowych z zastosowaniem rurki ustno-gardłowej, maski krtaniowej i rurki krtaniowej;

 • prowadzenie oddechu zastępczego bezprzyrządowo i przyrządowo, w tym 100 % tlenem;

 • wykonanie badania wstępnego noworodka lub niemowlęcia;

 • posługiwanie się podstawowym sprzętem do prowadzenia sztucznej wentylacji (rurka ustno-gardłowa, urządzenie ssące, worek samorozprężalny, rezerwuar tlenu, maski);

 • tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran;

 • stabilizacja w pozycji zbliżonej do fizjologicznej i unieruchamianie złamań i podejrzeń złamań kości oraz skręceń i zwichnięć stawów;

 • udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy w przypadku obrażeń: głowy, klatki piersiowej, brzucha i miednicy zgodnie z przyjętymi procedurami postępowania;

 • unieruchamianie poszkodowanego z urazem kręgosłupa z wykorzystaniem dostępnego sprzętu unieruchamiającego (np. kamizelka Kendricka, nosze typu deska z pasami mocującymi lub inne);

 • ocena stanu poszkodowanego pod kątem zagrożenia wstrząsem;

 • zabezpieczenie poszkodowanego we wstrząsie zgodnie z procedurą, w tym: opatrzenie obrażeń, zapewnienie komfortu termicznego, zastosowanie tlenoterapii, ułożenie poszkodowanego w pozycji przeciwwstrząsowej klasycznej (lub na noszach - pozycja Trendelenburga), zapewnienie komfortu psychicznego;

 • przeprowadzenie stosownej procedury w przypadku wystąpienia drgawek;

 • przeprowadzenie stosownej procedury w zaburzeniach krążeniowo-oddechowych w stanach nieurazowych;

 • przeprowadzenie stosownej procedury przy zatruciach wziewnych lub pokarmowych;

 • przeprowadzenie stosownej procedury ratowania po podtopieniu (czynności wykonywane w wodzie i po badaniu wstępnym);

 • ochrona przed wychłodzeniem lub przegrzaniem;

 • ewakuacja z miejsca zdarzenia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;

 • wsparcie psychiczne osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;

 • prowadzenie wstępnej segregacji medycznej

 

 

 

Jest członkiem:

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieliszewie